Sekretessinformation Körkortskoll

Data som samlas in via Körkortskoll hanteras i allmänhet på det sätt som beskrivs i detta dokument. Körkortskoll innehåller dock vissa unika egenskaper för mobila enheter. I det här sekretessutlåtandet beskriver vi hur dessa funktioner fungerar med data som du skickar via dem.

Data som vi kan samla in från din mobila enhet

Här beskrivs data som finns lagrad i din mobila enhet och som du kan välja att tillhandahålla, eller som vi kan få åtkomst till:

Foton: Om du ger appen tillåtelse att få åtkomst till kameran använder vi endast temporära bilder som genast raderas från enheten efter att de laddats upp till servern. Endast bilder av körkort processas (OCR läses) och sparas.

Enhetsinformation: Den typ av enhet du använder och vilken version av operativsystemet den har.